Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân

Nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hoá

Hi sinh 1963

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán Ninh Bình hi sinh 00/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ hoàng xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1974, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thượng Bằng La - Xã Thượng Bằng La - Huyện Văn Chấn - Yên Bái
 5. Xem thêm các kết quả khác...