Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xước

Hi sinh 11.03.1948

Đơn vị E.120

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Hoàng Xước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS T.phố Quy Nhơn - Thành phố Qui Nhơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ TRẦN XƯỚC

  Nguyên quán Thị Trấn Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ TRẦN XƯỚC, nguyên quán Thị Trấn Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1923, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Sơn - Xã Hoài Sơn - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...