Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Y

Nguyên quán Trùng khánh - Cao Bằng

Hi sinh 18/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Y

  Nguyên quán Trùng khánh - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Y, nguyên quán Trùng khánh - Cao Bằng hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Y

  Nguyên quán Phi Hải - Quảng Hòa - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Y, nguyên quán Phi Hải - Quảng Hòa - Cao Bằng, sinh 1955, hi sinh 09/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Y, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...