Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ HoàngThanh Sùng

Nguyên quán Đức Thắng - Từ Liêm - Hà Nội

Hi sinh 01/01/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ HoàngThanh Sùng

  Nguyên quán Đức Thắng - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ HoàngThanh Sùng, nguyên quán Đức Thắng - Từ Liêm - Hà Nội hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ HoàngThanh Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ HoàngThanh Sùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Hảo - Xã Hoài Hảo - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Văn Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Sùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vân Hà - Xã Vân Hà - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...