Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Kỳ Hiệp

Sinh 1935

Hi sinh 13/03/1954

Cấp bậc At

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tăng Hồng Kỳ

  Nguyên quán Ngọc Trai - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Tăng Hồng Kỳ, nguyên quán Ngọc Trai - Thanh Hóa, sinh 1954, hi sinh 28/07/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Tăng Hồng Kỳ

  Nguyên quán Ngọc Trai - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Tăng Hồng Kỳ, nguyên quán Ngọc Trai - Thanh Hóa, sinh 1954, hi sinh 28/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 3. Liệt sĩ Cao Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Chu Thanh Kỳ

  Nguyên quán Phố An Lại - Nguyễn Huệ - Hòa An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Chu Thanh Kỳ, nguyên quán Phố An Lại - Nguyễn Huệ - Hòa An - Cao Bằng, sinh 1945, hi sinh 15/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...