Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Mạnh Tuấn

Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

Hi sinh 04/01/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Mạnh Tuấn

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Hồng Mạnh Tuấn, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 4/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nguyên quán Mai Đình - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên quán Mai Đình - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1944, hi sinh 31/05/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nguyên quán Mai Đình - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, nguyên quán Mai Đình - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1944, hi sinh 31/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 4. Liệt sĩ Kiều Mạnh Hồng

  Nguyên quán Dương Quang - Văn Mỹ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Kiều Mạnh Hồng, nguyên quán Dương Quang - Văn Mỹ - Hải Hưng hi sinh 26/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...