Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Minh Chưởng

Sinh 1929

Hi sinh 23/10/1952

Cấp bậc Chính trị viên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hồng

  Nguyên quán Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hồng, nguyên quán Hoa Lư - Hà Nam Ninh, sinh 1960, hi sinh 9/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chưởng

  Nguyên quán Đưc Chính - Cẩm Bình - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chưởng, nguyên quán Đưc Chính - Cẩm Bình - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 24/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chưởng

  Nguyên quán Đưc Chính - Cẩm Bình - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chưởng, nguyên quán Đưc Chính - Cẩm Bình - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 24/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ 5 Hồng

  Nguyên quán Cần Thơ

  Liệt sĩ 5 Hồng, nguyên quán Cần Thơ hi sinh 21/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...