Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Nhật

Hi sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Nhật

  Nguyên quán T.Nguyên - T.Liêm - Hà Nam

  Liệt sĩ Đinh Văn Nhật, nguyên quán T.Nguyên - T.Liêm - Hà Nam, sinh 1965, hi sinh 12/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Hàm Văn Nhật

  Nguyên quán Thiệu Giang - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hàm Văn Nhật, nguyên quán Thiệu Giang - Thiệu Hóa - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Lưu Nhật Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Nhật Sinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...