Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Văn Cương

Nguyên quán Thăng Long - Nông Cống - Thanh Hóa

Sinh 1958

Hi sinh 25/02/1979

Đơn vị C6 - D8 - E209

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hồng

  Nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hồng, nguyên quán Mỹ Hội Đông - Chợ Mới - An Giang hi sinh 01/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Đào Văn Hồng

  Nguyên quán Chơn Thành - BìnhLong - Sông Bé

  Liệt sĩ Đào Văn Hồng, nguyên quán Chơn Thành - BìnhLong - Sông Bé hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Dương Văn Hồng

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Dương Văn Hồng, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Hà Văn Hồng

  Nguyên quán Lục Gia - Con Cuông - Nghệ An

  Liệt sĩ Hà Văn Hồng, nguyên quán Lục Gia - Con Cuông - Nghệ An, sinh 1963, hi sinh 28/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...