Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Văn Han

Nguyên quán Thanh Hoá

Sinh 1945

Hi sinh 6/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Han

  Nguyên quán Tiên Thái - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Đỗ Văn Han, nguyên quán Tiên Thái - Duy Tiên - Hà Nam hi sinh 7/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Han

  Nguyên quán Nam Thịnh - Cẩm Khê - Phú Thọ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Han, nguyên quán Nam Thịnh - Cẩm Khê - Phú Thọ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Lăng Văn Han

  Nguyên quán Hoà Bình - Bình Gia - Cao Lạng

  Liệt sĩ Lăng Văn Han, nguyên quán Hoà Bình - Bình Gia - Cao Lạng, sinh 1939, hi sinh 04/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Han

  Nguyên quán Trung An - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Han, nguyên quán Trung An - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...