Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hớn

Nguyên quán Thanh Hóa

Sinh 1952

Hi sinh 8/3/1968

Cấp bậc Đội viên

Đơn vị Biệt động

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Võ Hớn

  Nguyên quán Châu Phú A - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Võ Hớn, nguyên quán Châu Phú A - Châu Đốc - An Giang hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Võ Hớn

  Nguyên quán Châu Phú A - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Võ Hớn, nguyên quán Châu Phú A - Châu Đốc - An Giang hi sinh 19/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hớn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Lý Hớn Liêm

  Nguyên quán Châu Phú A - Châu Đốc - An Giang

  Liệt sĩ Lý Hớn Liêm, nguyên quán Châu Phú A - Châu Đốc - An Giang hi sinh 02/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...