Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Chí Sinh

Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

Sinh 1940

Hi sinh 11/01/1971

Đơn vị Quân Y Tr.Bàng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Chí Sinh

  Nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Hồng Chí Sinh, nguyên quán Đôn Thuận - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1940, hi sinh 11/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hồng Chí Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Chí Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chí Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Đồng Chí Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Thị Xã Vị Thanh - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...