Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Hữu Biền

Nguyên quán Hà Tây

Hi sinh 16/09/1969

Cấp bậc Binh nhất

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Hữu Biền

  Nguyên quán Hà Tây

  Liệt sĩ Hồng Hữu Biền, nguyên quán Hà Tây hi sinh 16/09/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hồng Hữu Biền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Hữu Biền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Hữu Biền

  Nguyên quán Diễn Trường - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Lê Hữu Biền, nguyên quán Diễn Trường - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 03/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Biền

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Biền, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 22 - 12 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...