Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Sương(Ngô)

Nguyên quán TP.HCM

Hi sinh 01/01/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Bến Cát - Thị trấn Mỹ Phước - Huyện Bến Cát - Bình Dương
 2. Liệt sĩ Phạm Hồng Sương

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sương, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1953, hi sinh 05/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Hồng Sương (Ngô)

  Nguyên quán Hồ Chí Minh

  Liệt sĩ Hồng Sương (Ngô), nguyên quán Hồ Chí Minh hi sinh 1/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng Sương

  Nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sương, nguyên quán Thân Cửu Nghĩa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1953, hi sinh 03/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Liệt sĩ lê hồng Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lê hồng Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Tâm - Xã Thiết Ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 6. Xem thêm các kết quả khác...