Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Thanh Xuân

Nguyên quán Tân Lương - Tân Ngọc Hiếm - Bạc Liêu

Hi sinh 27 - 3 - 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Thanh Xuân

  Nguyên quán Tân Lương - Tân Ngọc Hiếm - Bạc Liêu

  Liệt sĩ Hồng Thanh Xuân, nguyên quán Tân Lương - Tân Ngọc Hiếm - Bạc Liêu hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồng Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Hồng Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Xem thêm các kết quả khác...