Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Văn Kỳ

Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

Hi sinh 17/3/1975

Cấp bậc binh nhứt - chiến sỉ

Đơn vị C20 - E141 - F7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061.3166649-0973646833

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Văn Kỳ

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồng Văn Kỳ, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An hi sinh 17/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hồng Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Hồng Kỳ

  Nguyên quán TP Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Hồng Kỳ, nguyên quán TP Nam Định hi sinh 4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Đỗ Hồng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...