Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Văn Quý

Nguyên quán Phường 1 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1937

Hi sinh 30/11/1967

Đơn vị Huyện đội Bến Tre

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Văn Quý

  Nguyên quán Phường 1 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Hồng Văn Quý, nguyên quán Phường 1 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1937, hi sinh 30/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Hồng Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quý

  Nguyên quán Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Quý, nguyên quán Đông Triều - Quảng Ninh, sinh 1958, hi sinh 28/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trần Hồng Quý

  Nguyên quán An Vì - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Trần Hồng Quý, nguyên quán An Vì - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...