Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Văn Tài

Nguyên quán Đồng Lũy - Bắc Thái - Bắc Thái

Hi sinh 20/4/1972

Cấp bậc Hạ sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Văn Tài

  Nguyên quán Đồng Lũy - Bắc Thái - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hồng Văn Tài, nguyên quán Đồng Lũy - Bắc Thái - Bắc Thái hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hồng Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Tài Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tài Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 06/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...