Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng Văn Thích

Nguyên quán Đông Xá - Tam Nông - Vĩnh Phú

Hi sinh 25/01/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Văn Thích

  Nguyên quán Đông Xá - Tam Nông - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hồng Văn Thích, nguyên quán Đông Xá - Tam Nông - Vĩnh Phú hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồng Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hồng Thích

  Nguyên quán Quyết Thắng - Lang Chánh - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Lê Hồng Thích, nguyên quán Quyết Thắng - Lang Chánh - Thanh Hoá, sinh 1945, hi sinh 20/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Thích

  Nguyên quán Quyết Thắng - Lang Chánh - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Hồng Thích, nguyên quán Quyết Thắng - Lang Chánh - Thanh Hóa, sinh 1945, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...