Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng ất Trung

Nguyên quán Tân Thạnh - Long An

Sinh 1965

Hi sinh 21/02/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng ất Trung

  Nguyên quán Tân Thạnh - Long An

  Liệt sĩ Hồng ất Trung, nguyên quán Tân Thạnh - Long An, sinh 1965, hi sinh 21/02/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hồng ất Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng ất Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 21/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hồng ất Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng ất Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 4. Liệt sĩ Lê Trung ất

  Nguyên quán Thanh Oai - Thường Tín - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Lê Trung ất, nguyên quán Thanh Oai - Thường Tín - Hà Sơn Bình, sinh 1953, hi sinh 08/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...