Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Tây Nam - Bến Cát

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Tây Nam - Bến Cát hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Nhơn Minh - Tân Thạnh - Long An

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Nhơn Minh - Tân Thạnh - Long An, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Bến Cát - Bình Dương hi sinh 06/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...