Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hồng

Hi sinh 31/01/1969

Đơn vị Quân Y tỉnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Tây Nam - Bến Cát

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Tây Nam - Bến Cát hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Nhơn Minh - Tân Thạnh - Long An

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Nhơn Minh - Tân Thạnh - Long An, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Gia Bình - Trảng Bàng - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán Bến Cát - Bình Dương hi sinh 06/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...