Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Cảnh Chuân

Nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 04/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 2, Thị trấn Huyện Yên Thành, Nghệ An
ĐT: 0912.681.014 (Trưởng phòng) - 0914.612.008 (Phó phòng) - 0912.884.800 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Cảnh Chuân

  Nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hứa Cảnh Chuân, nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 04/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hứa Thị CẢNH

  Nguyên quán Van Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa

  Liệt sĩ Hứa Thị CẢNH, nguyên quán Van Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa, sinh 1921, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 3. Liệt sĩ Hứa Thị Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Thị Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...