Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Đại Anh

Hi sinh 2/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Đại Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đại Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Hứa Đại Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đại Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Long - Phường Sơn Giang - Thị xã Phước Long - Bình Phước
 3. Liệt sĩ Hứa Khắc Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Khắc Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Hứa Đại Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đại Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đại Cường - Xã Đại Cường - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...