Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Do Tú

Hi sinh 2/8/1962

Đơn vị C600

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Do , nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hứa Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Do , nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hứa Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Tấn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Do, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Tri Tôn - Huyện Chợ Mới - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...