Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh

Nguyên quán Vĩnh Lạc - Văn Quang - Hà Tuyên

Hi sinh 26/9/1979

Cấp bậc binh nhì

Đơn vị D20 - F341

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh

  Nguyên quán Vĩnh Lạc - Văn Quang - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh, nguyên quán Vĩnh Lạc - Văn Quang - Hà Tuyên hi sinh 26/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 26/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/946, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Bảo lạc - Cao Bằng
 4. Liệt sĩ Hứa Đức Ninh

  Nguyên quán Thượng ấn - Sơn dương - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Hứa Đức Ninh, nguyên quán Thượng ấn - Sơn dương - Tuyên Quang, sinh 1954, hi sinh 22/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...