Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Đức Ninh

Nguyên quán Thượng ấn - Sơn dương - Tuyên Quang

Sinh 1954

Hi sinh 22/10/1977

Cấp bậc Y tá

Đơn vị F10 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Đức Ninh

  Nguyên quán Thượng ấn - Sơn dương - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Hứa Đức Ninh, nguyên quán Thượng ấn - Sơn dương - Tuyên Quang, sinh 1954, hi sinh 22/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hứa Đức Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đức Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh

  Nguyên quán Vĩnh Lạc - Văn Quang - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh, nguyên quán Vĩnh Lạc - Văn Quang - Hà Tuyên hi sinh 26/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh

  Nguyên quán Vĩnh Lạc - Văn Quang - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Hứa Đức Hạnh, nguyên quán Vĩnh Lạc - Văn Quang - Hà Tuyên hi sinh 26/9/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...