Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Duy Tống

Nguyên quán Ngọc Phái - Chợ đồn - Bắc Thái

Hi sinh 26 - 07 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Duy Tống

  Nguyên quán Ngọc Phái - Chợ đồn - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hứa Duy Tống, nguyên quán Ngọc Phái - Chợ đồn - Bắc Thái hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hứa Duy Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Duy Tống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Duy Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Hứa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thiệu hoá - Huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Hứa duy Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa duy Giá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thanh Quang - Xã Thanh Quang - Huyện Nam Sách - Hải Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...