Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Long Biên

Nguyên quán Xuyên Thái - Duy Xuyên - Quảng Nam

Sinh 1944

Hi sinh 18/06/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
QL14, Khu Hoà Đồng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
ĐT: 0651 3974 758

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Long Biên

  Nguyên quán Xuyên Thái - Duy Xuyên - Quảng Nam

  Liệt sĩ Hứa Long Biên, nguyên quán Xuyên Thái - Duy Xuyên - Quảng Nam, sinh 1944, hi sinh 18/06/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Hứa Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1981, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Hứa Long Biờn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Long Biờn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bù Đăng - Thị trấn Đức Phong - Huyện Bù Đăng - Bình Phước
 4. Liệt sĩ Hứa văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Ba dốc - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...