Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Minh Tâm

Nguyên quán Vũ Yên - Thanh Ba - Vĩnh Phú

Hi sinh 04/04/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Minh Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Minh Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 4/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - An Giang
 2. Liệt sĩ Hứa Minh Tâm

  Nguyên quán Vũ Yên - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hứa Minh Tâm, nguyên quán Vũ Yên - Thanh Ba - Vĩnh Phú hi sinh 4/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Hứa Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ nguyễn tâm hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn tâm hứa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...