Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Ngọc Thành

Nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai

Hi sinh 23/3/1974

Cấp bậc Xã đội trưởng

Đơn vị Xã Long Phước

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Ngọc Thành

  Nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Ngọc Thành, nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 23/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hứa Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hứa Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hứa Đại Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Đại Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...