Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Quốc Hoáng

Nguyên quán Thắng Lợi - Trùng Khánh - Cao Lạng

Sinh 1952

Hi sinh 20/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Quốc Hoáng

  Nguyên quán Thắng Lợi - Trùng Khánh - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hứa Quốc Hoáng, nguyên quán Thắng Lợi - Trùng Khánh - Cao Lạng, sinh 1952, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hứa Quốc Hoáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Quốc Hoáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ lâm quốc hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lâm quốc hứa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hứa Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 5. Xem thêm các kết quả khác...