Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Thanh Mình

Nguyên quán Lộc Yên - Cao lộc - Cao Lạng

Sinh 1945

Hi sinh 14/09/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Thanh Mình

  Nguyên quán Lộc Yên - Cao lộc - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hứa Thanh Mình, nguyên quán Lộc Yên - Cao lộc - Cao Lạng, sinh 1945, hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hứa Thanh Mình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Thanh Mình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hứa Thanh Liêm

  Nguyên quán TT Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Hứa Thanh Liêm, nguyên quán TT Tân Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1940, hi sinh 01/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Hứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...