Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Thị CẢNH

Nguyên quán Van Hưng - Vạn Ninh - Khánh Hòa

Sinh 1921

Hi sinh 1950

Đơn vị Cán bộ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Thị Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Thị Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Hứa Cảnh Chuân

  Nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hứa Cảnh Chuân, nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 04/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hứa Cảnh Chuân

  Nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hứa Cảnh Chuân, nguyên quán Tăng Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 04/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...