Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Thị Lý

Nguyên quán Thanh liên - Thanh Chương - Nghệ An

Hi sinh 23/5/1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị Xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tân Tiến - Thị xã Thái Hoà - Nghệ An
ĐT: 0383.881.402
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Thị

  Nguyên quán Thanh liên - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hứa Thị , nguyên quán Thanh liên - Thanh Chương - Nghệ An hi sinh 23/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị Xã Thái Hòa - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hứa Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Thị , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Nghĩa Đàn - Huyện Nghĩa Đàn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa , nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 6/2/1946, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hứa Văn

  Nguyên quán Cao Lộc - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hứa Văn , nguyên quán Cao Lộc - Lạng Sơn, sinh 1950, hi sinh 15/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...