Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Thị Vui

Nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng

Sinh 1950

Đơn vị Trảng Bàng Tây Ninh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Thị Vui

  Nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương

  Liệt sĩ Hứa Thị Vui, nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hứa Thị Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Thị Vui, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Bến Cát - Thị trấn Mỹ Phước - Huyện Bến Cát - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Thị Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Vui, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Quế Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Đặng Thị Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Vui, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...