Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Tôn Hiệp

Hi sinh 9/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 09 Mạc Cửu, khu phố 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
ĐT: 0773.846.254

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Dinh Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Dinh Tôn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 17/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 17/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...