Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Quyết

Nguyên quán Phú Vĩnh - Phú Châu - An Giang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương Binh & Xã hội tỉnh An Giang
50B Lý Thường Kiệt, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên. Tỉnh An Giang
ĐT: (0763) 852 851

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Quyết

  Nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Quyết, nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Quyết

  Nguyên quán Phú Vĩnh - Phú Châu - An Giang

  Liệt sĩ Hứa Văn Quyết, nguyên quán Phú Vĩnh - Phú Châu - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Quyết

  Nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Quyết, nguyên quán Long Tân - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 20/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...