Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Bảo

Nguyên quán Vĩnh Lợi - Vân Giang - Cao Bằng

Hi sinh 14/5/1970

Cấp bậc Thượng sĩ

Đơn vị Phòng quân huấn BTM

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Bảo

  Nguyên quán Vĩnh Lợi - Vân Giang - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hứa Văn Bảo, nguyên quán Vĩnh Lợi - Vân Giang - Cao Bằng hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Đào Văn Hứa

  Nguyên quán Xuân Quang - Tam Nông - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đào Văn Hứa, nguyên quán Xuân Quang - Tam Nông - Vĩnh Phú, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Hứa

  Nguyên quán Hương Sơn - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế

  Liệt sĩ Hà Văn Hứa, nguyên quán Hương Sơn - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế hi sinh 16/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...