Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

Nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai

Hi sinh 17/1/1980

Cấp bậc binh nhứt

Đơn vị E271

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 17/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 17/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hứa Tôn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Tôn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...