Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

Sinh 1960

Hi sinh 17/1/1980

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban Chỉ Huy Quân Sự TP Biên Hòa
38 CMT8, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa
ĐT: 3846787-3846032
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
62 Hưng Đạo Vương, Thanh Bình, tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3822 806

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 17/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán Xuân Hòa - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 17/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 4/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hứa Tôn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Tôn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...