Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng

Nguyên quán Bửu Hoà - Biên Hòa - Đồng Nai

Hi sinh 11/1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ hoàng văn hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng văn hứa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng

  Nguyên quán Thắng Lợi - Trùng Khánh - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng, nguyên quán Thắng Lợi - Trùng Khánh - Cao Lạng, sinh 1952, hi sinh 11/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng

  Nguyên quán Bửu Hoà - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng, nguyên quán Bửu Hoà - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 11/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng

  Nguyên quán Thắng Lợi - Trùng Khánh - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hứa Văn Hoàng, nguyên quán Thắng Lợi - Trùng Khánh - Cao Lạng, sinh 1952, hi sinh 11/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...