Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Khương

Nguyên quán Hố Nai 1 - Biên Hòa - Đồng Nai

Hi sinh 23/8/1981

Cấp bậc B1

Đơn vị D3 - E732 Đoàn 7702

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Khương

  Nguyên quán Hố Nai 1 - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hứa Văn Khương, nguyên quán Hố Nai 1 - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 23/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 23/8/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Khương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Gò Quao - Huyện Gò Quao - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Đào Văn Hứa

  Nguyên quán Xuân Quang - Tam Nông - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đào Văn Hứa, nguyên quán Xuân Quang - Tam Nông - Vĩnh Phú, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...