Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Lành

Nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn

Sinh 1954

Hi sinh 8/7/1979

Cấp bậc Hạ Sỹ

Đơn vị C1 - D4 - E593

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Lành

  Nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hứa Văn Lành, nguyên quán Bảo Lạc - Cao Lạng - Lạng Sơn, sinh 1954, hi sinh 8/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Lương Văn Lành

  Nguyên quán Lương Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Lương Văn Lành, nguyên quán Lương Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1948, hi sinh 12/09/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...