Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Quyền

Nguyên quán Đại Hồng - Đại Lộc - Quảng Nam - Đà Nẵng

Hi sinh 25/3/1980

Cấp bậc B1

Đơn vị C21 - E96

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Quyền

  Nguyên quán Đại Hồng - Đại Lộc - Quảng Nam

  Liệt sĩ Hứa Văn Quyền, nguyên quán Đại Hồng - Đại Lộc - Quảng Nam hi sinh 25/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Hứa văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Trùng khánh - Cao Bằng
 4. Liệt sĩ Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng phương - Xã Quảng Phương - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...