Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Tài

Nguyên quán Y Tịch - Chi Lăng - Cao Lạng

Sinh 1942

Hi sinh 08/01/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Tài

  Nguyên quán Y Tịch - Chi Lăng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hứa Văn Tài, nguyên quán Y Tịch - Chi Lăng - Cao Lạng, sinh 1942, hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hứa Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 3. Liệt sĩ Hứa Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Duy Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...