Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hưá Văn Trương

Nguyên quán thanh tuyền - dầu tiếng - bình dương

Sinh 1937

Đơn vị tiểu đoàn phú lợi

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hưá Văn Trương

  Nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương

  Liệt sĩ Hưá Văn Trương, nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Trương Văn Trương

  Nguyên quán Thạch Phú - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trương Văn Trương, nguyên quán Thạch Phú - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 07/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương văn Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Trương Văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...