Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Văn Trương

Nguyên quán Thanh Tuyền - Dâầu Tiếng

Sinh 1937

Đơn vị Tiểu đoàn phú Lợi

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Văn Trương

  Nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương

  Liệt sĩ Hứa Văn Trương, nguyên quán Thanh Tuyền - Dầu Tiếng - Bình Dương, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ trương hứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trương hứa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Trương Thị Hứa

  Nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Thị Hứa, nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Khê - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Thị Hứa

  Nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Thị Hứa, nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 28/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Khê - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...