Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hửa Viết Long

Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Sinh 1958

Hi sinh 01/01/1979

Cấp bậc Đại đội phó

Đơn vị C11 D9 E209

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hửa Viết Long

  Nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hửa Viết Long, nguyên quán Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh, sinh 1958, hi sinh 01/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hửa Viết Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hửa Viết Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Tiền Hửa Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiền Hửa Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Vĩnh Thuận - Huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Hửa Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hửa Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Pha Long - Xã Pha Long - Huyện Mường Khương - Lào Cai
 5. Xem thêm các kết quả khác...