Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hứa Viết Nhiêu

Nguyên quán Quang Trung - Bình Giã - Cao Lạng

Sinh 1938

Hi sinh 10/01/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hứa Viết Nhiêu

  Nguyên quán Quang Trung - Bình Giã - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hứa Viết Nhiêu, nguyên quán Quang Trung - Bình Giã - Cao Lạng, sinh 1938, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hứa Viết Nhiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Viết Nhiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hứa Viết Cào

  Nguyên quán Văn Lãng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hứa Viết Cào, nguyên quán Văn Lãng - Lạng Sơn, sinh 1950, hi sinh 14/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hứa Viết Thìn

  Nguyên quán Hồng Lai - Hòa An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hứa Viết Thìn, nguyên quán Hồng Lai - Hòa An - Cao Bằng, sinh 1955, hi sinh 11/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...